นโยบายคุกกี้

รายการนโยบายคุกกี้เว็บไชต์ มายคราฟออนไลน์ แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 17 พฤษภาคม 2566


นโยบายคุกกี้

นโยบายคุกกี้ฉบับนี้ได้อธิบายความหมายและวิธีการใช้คุกกี้ของเว็บไซต์ www.มายคราฟออนไลน์.com หรือ มายคราฟออนไลน์.com โปรดศึกษานโยบายคุกกี้ฉบับนี้เพื่อให้คุณสามารถเข้าใจแนวปฏิบัติของบริษัทเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือการเปิดเผยคุกกี้ รวมถึงทางเลือกในการใช้คุกกี้ของบริษัท


คุกกี้คืออะไร ?

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ฝังอยู่ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ หลังจากนั้นคุกกี้จะถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์ต้นทางในแต่ละครั้งของการเข้าเยี่ยมชมในครั้งถัดไปหรือส่งไปยังเว็บไซต์อื่นที่จดจำคุกกี้นั้นได้ คุกกี้เหล่านี้ถูกใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้หรือทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการให้ข้อมูลแก่เจ้าของเว็บไซต์ คุกกี้แบบชั่วคราว (Session Cookies) คือ คุกกี้ที่มีระยะเวลาชั่วคราวจะถูกใช้ในระหว่างที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์และจะสิ้นสุดลงเมื่อคุณปิดบราวเซอร์ คุกกี้แบบถาวร (Persistent Cookies) คือ คุกกี้ที่มีระยะเวลาอยู่ตลอดจนกว่าหมดอายุหรือถูกลบ ใช้จดจำการตั้งค่าของคุณภายในเว็บไซต์ และจะยังคงอยู่ในคอมพิวเตอร์หรือบนมือถือของคุณแม้ว่าคุณจะปิดเว็บไซต์นั้นแล้ว คุกกี้ดังกล่าวนี้จะช่วยเรื่องความสอดคล้องของข้อมูลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานในขณะที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือบริการ คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง คือ คุกกี้ที่ถูกกำหนดโดยเว็บไซต์ที่คุณกำลังเยี่ยมชม คุกกี้ของบุคคลที่สาม คือ คุกกี้ถูกกำหนดโดยเว็บไซต์ของบุคคลที่สามแยกต่างหากจากไซต์ที่คุณกำลังเยี่ยมชม เช่น ผู้ให้บริการข้อมูล โฆษณา หรือการวิเคราะห์บนเว็บไซต์ เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน คือ เทคโนโลยีที่จัดเก็บข้อมูลในบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณเพื่อแบ่งปันข้อมูลหรือจัดเก็บข้อมูล เช่น แฟลชคุกกี้ HTML 5 และวิธีการอื่น ๆ ของซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันบนเว็บไซต์


บริษัทใช้คุกกี้อย่างไร ?

บริษัทจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ผ่านคุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน โดยจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้การเข้าบัญชีผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่องและปลอดภัย
2. เพื่อบันทึกข้อมูลการใช้งานและการตั้งค่าของผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์ของบริษัท
3. เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์ของบริษัท


ประเภทคุกกี้ที่เราใช้

ประเภทคุกกี้ที่บริษัทใช้บนเว็บไซต์ มีดังต่อไปนี้
1. คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies) คุกกี้เหล่านี้มีความสำคัญต่อการให้บริการบนเว็บไซต์แก่ผู้ใช้บริการและเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้คุณลักษณะบางอย่างได้ คุกกี้เหล่านี้ช่วยในการยืนยันตัวบุคคลของผู้ใช้งานและช่วยป้องกันการปลอมแปลงบัญชีผู้ใช้งาน หากไม่มีคุกกี้เหล่านี้บริษัทอาจไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้ บริษัทใช้คุกกี้ดังกล่าวนี้เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ
2. คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functional Cookies) คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้บริษัทจดจำสิ่งที่ผู้ใช้บริการเลือกเมื่อใช้งานเว็บไซต์ เช่น การจดจำรายละเอียดการเข้าสู่ระบบหรือการตั้งค่าภาษา วัตถุประสงค์ของคุกกี้เหล่านี้มีเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้นและเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้ใช้บริการต้องใส่ข้อมูลใหม่ทุกครั้งเมื่อใช้งานเว็บไซต์ คุกกี้ดังกล่าวนี้เป็นคุกกี้แบบถาวรเนื่องจากยังคงอยู่ในอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการเพื่อให้บริษัทใช้ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ครั้งต่อไปของผู้ใช้บริการ โดยสามารถลบคุกกี้เหล่านี้ผ่านบราวเซอร์ของผู้ใช้บริการได้
3. คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ (Analytical/Performance Cookies) คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้บริษัทจดจำและนับจำนวนผู้ใช้งานบนไซต์ของบริษัท รวมถึงทำให้เข้าใจถึงวิธีการที่ผู้ใช้งานใช้งานบนเว็บไซต์ของบริษัท สิ่งเหล่านี้จะช่วยปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์ เช่น เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้ง่ายขึ้น


ทางเลือกเกี่ยวกับคุกกี้

1. ในกรณีที่ผู้ใช้งานไม่ประสงค์ให้มีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ของบริษัท ผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการตั้งค่าบนบราวเซอร์เพื่อเลือกการใช้งานที่เหมาะสม หากผู้ใช้บริการปิดการใช้งานหรือลบคุกกี้บางอย่างในการตั้งค่าบราวเซอร์ ทั้งนี้ การใช้งานบนเว็บไซต์หรือคุณลักษณะบางอย่างอาจทำงานได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์

2. หากผู้ใช้บริการต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้และการตั้งค่าคุกกี้ดังกล่าว สามารถเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ทางการบราวเซอร์ของผู้ใช้บริการได้ โดยสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปฏิเสธหรือการลบคุกกี้ ตลอดจนข้อมูลเพิ่มเติมทั่วไปเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ www.allaboutcookies.org


การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้

บริษัทอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้ฉบับนี้เป็นครั้งคราว โดยผู้ใช้บริการสามารถทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (นโยบายนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)